Best European Paper ISSCC 2010

Tijdens de belangrijkste Semiconductor Chip Conferentie, ISSCC2010, waar INTEL een 48-core processor chip presenteerde, werden vorige week ook de best paper awards voor ISSCC2009 uitgereikt. UT-medewerkers Zhiyu Ru, Eric Klumperink, Gerard Wienk en Bram Nauta van de IC Design groep van onderzoeksinstituut CTIT ontvingen daarbij de `Jan Van Vessem Best European Paper Award' voor hun paper A Software-Defined Radio Receiver Architecture Robust to Out-of-Band Interference.

Voor de ingewijden: de nieuwe radio architectuur maakt het mogelijk om flexibel programmeerbaar een willekeurig radio kanaal te selecteren in een groot frequentiebereik tot enkele GHz, en wel via een digitaal kloksignaal. Dit geeft veel meer flexibiliteit dan met traditionele radio-architecturen op basis van verstembare analoge filters of sinusoscillatoren, die typisch niet veel meer dan 10 procent afstembereik hebben. Een digitale klok is echter geen sinus maar een blokgolf, en bevat daardoor veel harmonischen (boventonen) die leiden tot ongewenste ontvangst van radiokanalen op harmonischen van de klokfrequentie. De nieuwe radio architectuur onderdrukt nu het vermogen van radiosignalen op de 2e t/m 6e harmonischen met meer dan een factor miljoen (60dB) via een innovatieve `2-stage polyphase harmonic rejection mixer'. Dit maakt de architectuur robuust voor `out-of-band interference'.

De techniek is ontwikkeld in het kader van het Freeband Wicomm project en is gepatenteerd door NXP Semiconductors. Ze heeft vele toepassingen, bijvoorbeeld in digitale TV tuners en nieuwe opkomende `software radio'en `cognitieve radio' toepassingen.

Van links naar rechts: Eric Klumperink,
Gerard Wienk, Zhiyu Ru en Bram Nauta.(added 2010-02-19)