UT-vinding ontstoort in alle huiskamers

Michiel Soer's beamforming chip, this time in dagblad Tubantia.
Wegener 2014(added 2014-06-01)