Bram Nauta wins the most student minded award 2000

Bram Nauta sleepte dinsdag als eerste EL-docent de onderwijsprijs van zijn faculteiten in de wacht. De prijs is bestemd voor die docent die in de ogen van studenten het meest 'student-minded' is. Ruim honderd studenten hadden vooraf hun stem uitgebracht, waarna de jury behalve de winnaar de volgende vier docenten nomineerde: Rien van Leeuwen, Wouter Olthuis, Paul Regtien en Kees de Rooij.

De studenten hadden gereageerd op stellingen over de meerwaarde van colleges, de inspanning die een docent verricht om een student een vak te laten halen, maar ook op wat ludiekere stellingen. De vijf overgebleven kandidaten werden elk afzonderlijk door een delegatie van de jury, bestaande uit EL-studenten, geïnterviewd. Tijdens deze gesprekken werden de docenten aan de tand gevoeld en probeerde de jury zich een beeld te vormen van hun 'student-mindedness'.

De OPEL (onderwijsprijs EL) is een initiatief van het studentenoverleg van Elektrotechniek, de Afdelingsgroep Elektrotechniek (AGEL) en kan volgens de OPEL-commissie gezien worden als een compliment voor de faculteit. De studenten van de AGEL hadden zich meermaals gebogen over de vraag hoe studenten en de faculteit dichter bij elkaar gebracht kunnen worden en hoe de band verstevigd kan worden. Het is de bedoeling volgend jaar weer een OPEL uit te reiken.

Paul van Veggel


(added 2000-06-07)